Stikstofuitstoot: update

24 september 2020
Nieuws

Zoals u wellicht bekend, won Van Omme & De Groot begin 2019 de prijsvraag voor de ontwikkeling en realisatie van 150 nieuwbouwappartementen aan de Langeweg te Hoek van Holland. Kort hierna zorgde de stikstofcrisis voor veel onzekerheid. Om de ‘Natura 2000-gebieden’ te beschermen is in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingesteld door de Rijksoverheid. In mei 2019 zette de Raad van State echter een streep door het PAS.

Voorzichtige stap in de goede richting
De Omgevingsdienst Haaglanden oordeelt nu, namens de Provincie, dat het wat betreft de uitstoot van stikstof verantwoord is om het project Rond in de Hoek te bouwen.

Dit is een hele belangrijke stap richting realisatie van het project. Er zullen echter nog diverse procedures doorlopen moeten worden. De eerstvolgende te nemen stap is het opstellen en in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan. Parallel aan dit traject zullen we de bouwplannen verder uitwerken richting start verkoop.